93 254 08 05 
Inici Venda Lloguer Vitalici Qui som
Vitalici
1- VENDA DE LA NUA PROPIETAT I VITALICI
Es compra davant Notari la Nua propietat per un pagament únic donant al propietari la possibilitat de seguir a la seva casa en Vitalici.
Permet al propietari mantenir el nivell de vida que porta a dia d'avui.
De la quantitat percebuda, en compravenda de la nua propietat, els impostos i despeses són a càrrec del comprador a excepció de la plusvàlua municipal.
Si és l'habitatge habitual, tampoc es paguen impostos, no està subjecte a l'IRPF.
El pagament de l'IBI, Comunitat i futures derrama estan subjectes a pactes, sent l'habitual que la Comunitat i IBI siguin a càrrec de l'usufructuari
2- COMPRA COM A INVERSIÓ
El comprador pot obtenir la nua propietat de l'habitatge a un preu inferior al de mercat amb l'única obligació d'anar pagant la renda en vitalici pactada als propietaris.
Es tracta d'un instrument d'estalvi.
S'obté una revaloració de l'habitatge, any a any, per efecte de la inflació.
Les rendes a pagar en vitalici són constants.
Es pot vendre la nua propietat adquirida en tot moment, mantenint els pactes amb l'usufructuari.